Bildirme bulmaca Bölenleri

Çelişmek ne demek


matepad t10. Çelişmek kök ünden gelen çelişki kelimesi, zaten söylendiğinde bir olumsuzluk çağrıştırmaktadır. tdk' ye göre çelişmek kelimesi anlamı şu şekildedir: - düşünce ve davranış birbirini tutmamak, birbirlerine ters düşmek, tutarsız olmak, mütenakız olmak kullanicilarin merak ettiği diğer sorular çelişmiyor ne demek? çelişmek durumu önerme, yargı, kavram ve terimlerin birbirini tutmama durumu. anna bell peaks.

çelişmek ne demek bir kavram olarak “ çelişki ” hem günlük hayatta sıkça kullanılmakta hem de sınavlarda soru köklerinde karşımıza çıkabilmektedir. çelişmek 7 harfli kelimeler çekilme, çekişme, çekmeli, çelişme, çilekeş, çilemek, eşilmek, işlemek, meşelik 6 harfli kelimeler çelmek, çelmik, çileme, ekilme, ekşime, elekçi, emekçi, emekli, eşekçi, eşilme, işemek, işleme, keçeli, kelime, melike 5 harfli kelimeler. çelişmek kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir. anlamı da bu olumsuzluğa uygun olarak ters düşme, tutarlı olmama, uyumsuz olma gibi bir ifadeye karşılık gelmektedir. özdeş olan iki şeyin birbirine karşıt görünmesi.

dolaylı türetim. ( mantık) bir şeyin aynı anda hem olumlanması hem de yadsınması durumu. contradiction, contrariété, opposition çelişme türetimi bkz. türk seks filimleri. tanığın ya da sanığın, önceki anlatması ile sonraki anlatmasının birbirine uymaması.

pini zahavi. ( edebiyat) sözlü ya da yazılı anlatımda duygu, düşünce ve örneklemede görülen aykırılık, tutarsızlık. türetilmiş kelimeler ( bis). zennup menü. ( felsefe) iki ayrı durumun yeni ve daha üstün bir durumu gerçekleştirecek biçimde karşıtlaşması.


Contact: +16 (0)1148 154408 Email: [email protected]
Başvurusu desteği doğalgaz