Demek hıfz Atomy nedir

Ana duygu nedir


Ana duygu bulunması için ilk olarak anlamının bulunması gerekir. ana duygu, bir düşünceden çok duyguyu dile getirmek, okuyucu ya da dinleyiciye duyurmak, onların benliğinde yaşatmak amaçlı yazı ya da konuşmaların öne çıkarmak istediği asıl duygudur. ana duygu bir metnin özünü oluşturur. sözlükte ana duygu nedir: ana duygu nedir? belli bir duygu etrafında okuru yoğunlaştırmak, söylenenleri onların yüreklerinde, iç dünyalarında belirgin kılmak ana duygunun başarıyla sunulması sayesinde olur. ana duygu konu veya ana fikir anlamına gelmez. bknz: şiirde ana duygu nasıl bulunur. konu anlatılan şey, ana fikir konudan çıkarılacak öğretici didaktik nitelik taşıyan odak noktası olan düşünce iken ana duygu ise adından da anlaşılacağı gibi eserin özünü oluşturan ana histir. bir düşünceden çok bir duyguyu dile getirmek, okuyucuya da dinleyiciye hissettirmek, onların benliğinde yaşatmak amaçlı yazı ya da konuşmaların öne çıkarmak istediği asıl duygudur.

ana duygu kavramı ana tema anlamınada gelmektedir yani ana tema kavramı, ana duygu kavramıyla eş anlamlıdır. ana duygu; bir şiirde yada edebi bir eserde bir duyguyu dile getirerek bunu okuyucuya hissettirmek, tıpkı kendi aynı duyguları yaşıyormuş gibi hissetirmek amaçlı şiir yada edebi bir eserin öne çıkarmak istediği asıl duyguyu anlatır. ana duygu edebiyat terimi olarak ana duygu: bir düşünceden çok bir duyguyu dile getirmek, okuyucu ana duygu nedir ya da dinleyiciye hissettirmek, onların benliğinde yaşatmak amaçlı yazı ya da konuşmaların öne çıkarmak istediği asıl duyguyu anlatır. ana duygu yani kısaca şairin karşıdaki bireye hissettirmek istediği mesaj demek olmaktadır. metinde bu duyguyu destekler durumdaki bütün yardımcı duygu ve düşüncelerdir.

şiirdeki düşünce dahi bir duygu yumuşaklığı halinde metinde yer almalıdır. ana duygu nedir, nasıl bulunur? ana duygu şairin şiirin tümünde hiçbir uyak veya kâfiye durumunu hesap katmadan göndermek istediği mesaj olarak bilinmektedir. konu veya ana fikir dahi bu tip yazılarda ana duygudan ortaya çıkarılabilir.


Contact: +73 (0)4916 359089 Email: [email protected]
Cüce porno izle