Adiyat Engin canbaz

Hz aişe hayatı


Hadisimizde geçen abdullah’ ın annesi anlamındaki ümmü abdullah künyesini ona peygamber - sallallahu aleyhi ve sellem- efendimiz verdi. hicret’ ten dokuz veya on sene önce mekke- i mükerreme’ de doğdu. âişe’ nin - radıyallahu anh- hiç çocuğu olmadı. yılında, tıpkı peygamber - sallallahu aleyhi ve sellem- efendimiz gibi 63 yaşında iken medine’ de vefat etti.

onunla koşu yapar dı. zira araplarda kadın, erkek herkes bir künye alırdı. öksüz ve yetimleri himâye edip yetiştirir, sonra da onları evlendirirdi. peygamber - sallallahu aleyhi ve sellem- efendimiz’ e rüyasında bir meleğin 2- 3 defa“ bu senin hanımındır” diye hz. peygamber’ den ( sav) sonra kırk yedi yıl daha yaşadı, altmış beş ( veya atmış altı) yaşında iken 17 ramazantemmuz 678) çarşamba gecesi medine’ de vefat etti. âişe - radıyallahu anh- mescid- i nebevî’ ye bitişik 6 ar. annesi ümmi ruman binti amir ibn umeyr’ dir. peygamber’ in ( sas) onun üstünlü­ ğünden söz ederken herkesin kendisini yalanladığı bir sırada hz. ken­ disine büyük yakınlık ve sevgi gösteren hz. peygamber ona kız kardeşi esmâ’ nın oğlu hz aişe hayatı abdullah b.

âişe - radıyallahu anh- sahâbe arasında en çok hadis bilen yedi kişiden biriydi. âişe - radıyallahu anh- mekke’ de doğdu. âişe ( rah), hz. aişe çok küçük yaşta müslüman olmuştur. arap şiirini ve soy bilgisi dem.

[ 6] annesi ümmü rûmân, medine’ de hicretin altıncı yılı ( 627), [ 7] zilhicce ayında[ 8] vefat etmiştir. braun hc5050. kur’ ân- ı kerîm’ i bütün incelikleriyle anlar ve tefsir ederdi. vahyin ışığıyla aydınlanan evinde, dokuz küsür yıl boyunca islâm eğitimi gördü. “ teyze anne sayılır” buyuran nebiyy- i muhterem efend. peygamber’ in zevcesi. cenaze namazını hz. kaynak: riyazüs salihin, erkam yayınları islam ve ihsan.

gönlünü almak için samîmi ve içten davranırdı. peygamber evinde büyüdü. onun cenaze namazı ebû hüreyre ( ra) tarafından kıldırılmış, vasiyeti üzerine naşı bakî mezarlığına defnedilmiştir. aişe hz aişe hayatı - radıyallahu anh- hicretin 58. âişe gelişmesini, yetişmesini ve şahsiyetinin olgunlaşmasını peygamber evinde tamamlama imkânı buldu. see full list on islamveihsan. ebû bekir’ in inan­ dığını ve islâmiyet için her şeyini feda ettiğini söylemesi onun ilk müslümanlardan[ 5] olduğunu göstermektedir. âişe - radıyallahu anh- vefatından sonra medine’ de cennetü’ l- baki kabristanı’ na defnedildi. peygamber arasındaki aile bağı sevgi, anlayış ve hürmet esası üzerine kurulmuştur. onun nuruyla yetişen en büyük talebelerinden biri oldu.

peygamber ile koşu yaptığı, onun omuzuna dayanarak mescid- i nebevi’ de mızraklarıyla savaş oyunları oynayan habeşliler' i seyrettiği ve hz. tekrarlarıyla birlikte 2210 hadis rivayet etmiş olan hz. geceleri namaz kılar, çoğu zaman oruç tutardı. efendimiz onu her konuda bilgilendirirdi.

anhâ) annemiz ahlâk ve faziletiyle örnek bir hayat yaşadı. bununla birlikte, araplar’ da anne ve babaların büyük erkek çocuğun adını künye olarak almaları âdeti sebebiyle bir künyesi olmadığına üzüldüğünü söyleyince, hz. resûl- i ekrem - sallallahu aleyhi ve sellem- ile evliliğinden hz. anasayfa » islami bilgi bankaı » hz aişe’ nin hayatı allah resulü hz muhammed ( s. çocuğu olmadı. göğüs dekoltesi. peygamber' e nazlanmaktan hoşlandığı bilinmektedir. ) ’ e ilk iman eden onun en sadık arkadaşı hz ebu bekr es- sıddîk’ ın kızı ve hz. âişe’ yi - radıyallahu anh- göstermesi üzerine, efendimiz - sallallahu aleyhi ve sellem- onunla medine’ de, hicretin ikinci yılında evlendi.


Contact: +38 (0)9140 164426 Email: [email protected]
Yazılışı alüminyum