Neden eşkiya bugün Plaka

Iyelik eki


Iyelik ekleri nelerdir? aşağıdaki cümlelerin hangisinde iyelik eki kullanılmamıştır? bir isim çekim ekidir. iyelik ekleri test soruları ve cevapları: 1. a) benim çantam kahverengidir. “ iye” sözcüğünün eski türkçemizde sahip anlamına geldiğinden yola çıkarsak, iyelik eklerinin de sahip olunmayı ifade ettiğini çıkarabiliriz.

b) çantasındaki kalemleri yere fırlattı. isimlere gelerek onların kime veya neye ait olduklarını gösteren, isme aitlik anlamı katan eklere iyelik ekleridenir. ➥ sorunlarımızla başa çıkmayı öğrenmeliyiz. tekil şahıs eki ' ' ben' ' olarak ifade edilebilir. varlığın kime, neye, kaçıncı kişiye ait olduğunu bildiren ektir. şahıslar ve ekleri şu şekildedir:.

➥ mezuniyet balomuzçok eğlenceli geçti. iyelik ekleri isimlere sahip olunma anlamı katarlar. ➥ bisikletimbozuldu. isimlere gelerek onların kime ait olduğu belirten eklerden oluşan iyelik ekleri ve örneklerine " iyelik ekleri konu anlatım" videomuz. iyelik ekleri adlara ve ad soylu sözcüklere gelerek onlara aitlik anlamı katan, onların neye, kime ait olduklarını belirten eklere denir. ➥ niçin kalemimi vermiyorsun? bu eklere bir anlamda “ sahiplik ekleri” de diyebiliriz. see full list on turkceodevim. a) eşyaları masaya bıraktı ve çıktı.

ismin başına " benim, senin, onun, bizim, sizin, onların" zamirlerini getirerek de iyelik eklerini bulabiliriz. sahiplik ekleri de denir. iyelik eki örnekleri 1. iyelik ekleri " iye" nin sözlük anlamı " sahip" tir. ➥ bir türlü soruma cevap alamadım.

d) sesi oldukça etkileyiciydi. iyelik ekleri şunlardır: iyelik ekleri altı şahsa göre çekimlenir. isim veya isim soylu sözcüklere gelerek, onların kime veya neye ait olduklarını gösteren eklere iyelik ekleri denir. iyelik eklerinin bulunması için başlarına “ benim, senin, onun, bizim, sizin, onların” eklemek yeterli olacaktır. cadence akrilik boya. ➥ yemeğimi bitirip geleceğim. ek halindeki zamirlerden biri olması nedeniyle iyelik zamiri olarak da iyelik eki bilinir.

diğer ismi de aitlik ekidir. ➥ kağıtlarımızı masanın üzerine bırakıp çıktık. ➥ türkçe sınavımdan doksan aldım. birinci tekil şahıslara getirilecek olan iyelik ekleri ise - ım, - im, - um, - üm olarak bilinmektedir. ➥ çevremizi temiz tutalım.

➥ yemek yedikten sonra çayımızı içip yola koyuluruz. yeni aldığımız evimizi görmeye gelmişler. iyelik eki nedir? tamlamalarda " tamlanan" kısmını oluşturur. isim tamlamalarında tamlanan eki görevi yapar. annem kazağımı yıkamış. c) evimize birkaç değişiklik yaptık.

➥ size hediyemizi takdim etmek istiyoruz. ➥ yanlışlıkla bana çarpınca dondurmamyere düştü. ➥ ahmet ile olan dostluğumuzçok eskilere dayanır. tekil şahıs eki ' ' sen' ' olarak ifade edilebilir. sadece isim soylu sözcüklere gelir. ➥ bir daha evime gelme. ➥ sabahtan beri başımağrıyor. ➥ muhabbet kuşumkonuşmaya başladı.


Contact: +90 (0)4884 230478 Email: [email protected]
Sözler ilgili güzel çayla