Hangi parti cide Eski dilde

Taassup nedir


Bir şeye sorgusuz olarak bağlanmak, hoşgörü kavramını köreltir. tdk art arda. taassup nedir, taassup ne demek, taassup anlamı, taassup hakkında bilgi bulunduran paylaşım platformu. bağnazlık kelimesiyle ifade edilen taassup terim olarak şöyle tanımlanır: doğru veya yanlışlığına bakılmaksızın bir düşünce veya ekolün savunuculuğunu yapmak, mensubu olduğu din, mezhep ya da partiyi her halükârda desteklemek, doğruluğu araştırılmadan karşıt düşünceye saygısızlık etmek, bir düşünceye bir inanışa aşırı ölçüde bağlanıp ondan. başlangıçta “ kabile taassubu” anlamında kullanılan asabiyet, zamanla daha geniş bir etnik ve siyasal içerik kazanırken batı dillerinde “ fanatizm” türkçe’ de “ bağnazlık” kelimesiyle karşılanan taassup din, düşünce, siyaset, milliyet gibi birçok alanda koyu bir muhafazakârlığı, değişik anlayışları aşağılayıp yok etme eğilimini, farklılıklara karşı.

kavramlara yapılan vurgularla hz. taassup, aşırı tutuculuk olarak da bilinmektedir. taassub bağnazlık, doğru veya yanlışlığa bakmaksızın bir fikrin savunmasını yapmak, kendi dinini, mensup olduğu düşünceyi veya ekolü her türlü düşünce ve inançtan üstün görmek, taassup da kör bir tarafgirlik ve doğruluğu hiç araştırılmadan karşıt düşünceyi inkâr vardır. hoşgörülü olmak insanların taassup nedir hayatlarına ve inançlara saygı duymak olarak da açıklanabilir. hoşgörü kavramı körelirse şovenist yaklaşımlar meydana gelir. taassup kavramının, bir inancı körü körüne kabul edip başkasına dayatma ve başkalarının inanç ve düşüncelerini aşağılayıp baskı yoluyla yok etmeye çalışma gibi sonuçlar içerdiği dikkate alınırsa hadislerdeki müsamaha, hilim, teenni, sabır, sekînet vb. insanlar bir arada yaşarken hoşgörülü bunun için en bağlayıcı değerdir.


Contact: +32 (0)9227 555449 Email: [email protected]
Reno