Riyakar nedir Arama engelleme şifresi

Balast suyu nedir


Balast suyu taşıyacak şekilde tasarlanmamış ve yapılmamış gemiler, tecrit edilmiş balast tanklarında deşarja tabi olmayan kalıcı balast suyu bulunan gemiler, savaş gemileri ve yardımcı savaş gemileri ile herhangi bir devlete ait veya devlet tarafından işletilen ve ticarî faaliyetler dışında kullanılan gemiler ile uluslararası sefer yapmayan. balast, gemilerin dengesini sağlamak amacıyla kullanılan yüktür. balast suyu; gemilerin dengelerini sağlamak için sadece bu amaçla ayrılmış tanklarına aldıkları temiz deniz suyudur ve taşıma kapasitesinin ortalama olarak yaklaşık yüzde 30‐ 35’ ini oluşturur. balast suyu güvenli seyir şartları sağlamak için seyir boyunca pompalanır. bu uygulama geminin üzerindeki stresi azaltır, yatay denge sağlar, ileri sürüşü ve manevra kabiliyetini iyileştirir ve yakıt ile su tüketimine bağlı olarak oluşan ağırlık kaybını telafi eder. balast suyunun bazı dezavantajları bulunuyor.

balast suyunu alan gemi, yükünü alıp boşaltırken tanklarındaki balast suyunu da değiştirir. bu yük, ilk başlarda kuru yük iken 1800’ lerin sonuna doğru balast suyu nedir deniz suyu kullanılmaya başlanmıştır. balast suyu, geminin balast tanklarına, yüksüz ya da dengesiz yüklü durumda dengeli seyir içim alınan deniz suyudur. balast suyu, gemilerin balast tanklarında ve kargo ambarlarında tutulan tatlı veya tuzlu sudur. gemilerin yük taşımadığı, yeterince ağır yük taşımadığı veya dalgalı denizler nedeniyle daha fazla stabiliteye ihtiyaç duyulduğu bir sefer sırasında stabilite ve manevra kabiliyeti sağlamak için kullanılır. balast suyu nedir?

gemilerin alt kısımlarında bulunan tanklarına aldıkları bu su sayesinde yolculuk boyunca gemi düzgün bir şekilde çalışır. bu gemilerin farklı denizlerde yük alıp veya boşaltması durumunda dengesini sağlayabilmek için boşalttığı temiz suya balast suyu denmektedir.


Contact: +41 (0)4263 895262 Email: [email protected]
Bugün kadar bugün dolar kadar